U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Accordeola

De vereniging is voortgekomen uit de particuliere muziekschool van de heer Adriaanse in de Walstraat te Vlissingen. 

Jan Adriaanse gaf  piano-, accordeon- en gitaarles en gebruikte daarbij het alternatieve muziekschrift klavarskribo. Zijn leerlingen waren vooral jonge tieners van wie de meesten accordeonlessen volgden. Het onverwacht overlijden van de heer Adriaanse betekende uiteraard ook het einde van diens lespraktijk. Het duurde niet lang of de ouders van een aantal leerlingen besloten 'muziekschool Adriaanse' een vervolg te geven in de vorm van een vereniging met de naam Vlissingse Klavar Muziek Vereniging ofwel VKMV. De officiële oprichting vond plaats op 20 november 1959. Toetreding van nieuwe leden die het traditionele notenschrift gebruikten, was de reden om de naam van de vereniging enigszins aan te passen. "Klavar" werd "Klavier"; het bleef dus VKMV. Toegegeven, er zijn namen die meer tot de verbeelding spreken en op enig moment kreeg de club daarom een nieuwe naam: Vlissingse Accordeon Vereniging "Accordeola".

Muzikaal gezien groeide de vereniging onder leiding van haar dirigenten naar een niveau dat nog steeds een gevoel van trots oproept. Accordeola werkte met veel dirigenten, heren zowel als dames. Zonder andere dirigenten tekort te willen doen, mogen de namen van Herman Gijsel en Jo Eckhardt hier niet ontbreken. Zij waren de 'bouwmeesters' van de Accordeola-orkesten die in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw zo'n furore maakte. De vereniging telde inmiddels zo omstreeks 80 leden, allen met een plekje in één van de drie orkesten. Ze nam met succes deel aan landelijke concoursen, organiseerde die zelf ook en verzorgde haar jaarlijkse uitvoeringen voor overvolle zalen.

Maar omstandigheden veranderenden en een kentering in die tijden van voorspoed diende zich aan. Ledental en prestaties liepen terug, maar het plezier van samen muziek maken op het hoogst haalbare niveau bleef. En dat is nog altijd zo. Het lustrumconcert ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan laat daarover geen twijfel bestaan